SJP
S³ownik SJP

ó¶mi

dopuszczalne w grach ✔

ósmy

liczebnik porz±dkowy odpowiadaj±cy liczbie 8


komentarze:

ivcia24 # 2006-05-16

te¿ dobre

~gosc # 2009-11-29

ó¶mi siê êsi i æela, no i iii. Pozdrawiam wszystkich s³ownikowych mistrzów.

mirnal # 2010-08-02

[podczas igrzysk byli] 'ó¶mi' czy 'ósmi'? A mo¿e obie formy s± prawid³owe?