SJP
Słownik SJP

b±k

dopuszczalne w grach ✔

b±k

1. ptak z rodziny czaplowatych, żyj±cy w szuwarach Eurazji i północnej Afryki;
2. owad z rodziny b±kowatych, którego samice odżywiaj± się krwi± zwierz±t; b±k bydlęcy;
3. potocznie: trzmiel lub inny owad wydaj±cy w locie odgłos buczenia;
4. żartobliwie: małe dziecko; brzd±c, bobas, berbeć, maluch;
5. potocznie: zabawka dziecięca wprawiana w ruch wirowy, przy którym wydaje dĽwięki (buczenie, muzyczka);
6. potocznie: gazy wypuszczone z organizmu; pierd;
7. łodyga cebuli z torebk± nasienn±;
8. mała łódĽ wiosłowa; b±czek; bajbot;
9. w technice: ciało obracaj±ce się szybko w okół osi symetrii

B±k

niedopuszczalne w grach

B±k

nazwisko, m.in. Wojciech B±k (1907-1961) - polski poeta, dramatopisarz, eseista


komentarze:

cfalek # 2002-12-17

takie cos czego nie warto w towarzystwie puszczac;)

~gosc # 2003-03-19

BˇK – sprzężona wydzielina gazowa wytwarzaj±ca się w wyniku indukcji i kumulacji ¶ródkiszkowej. Substancja mocno truj±ca oraz wysokokaloryczna. Gaz ten jest ekstremalnie łatwopalny. W poł±czeniu z ogniem stanowi ¶mierciono¶n± broń. Broń taka została użyta przez Wietnamczyków w wojnie z USA. Pochłaniali wielkie ilo¶ci grochu z ryżem i dlatego amerykański napalm nie miał szans. Nie jest to jedyny przypadek użycia tej broni odnotowany w historii.

ZASTOSOWANIE:
- do walki z nieprzyjacielem
- do zastraszania („oj bo walnę b±ka”)
- do rozpraszania tłumu (gdy jeste¶ w tłumie wystarczy pu¶cić olbrzymiego bona)
- do ocieplania
- do zabawiania towarzystwa (różne tonacje, fireballe)
- do rozładowania napięć wewnętrznych (aby sobie ulżyć po ciężkim dniu)
- do narkozy (u¶mierza ból, uspokaja)
- do nawożenia kiełbasy
- jako narkotyk
- jako rozpałka do ogniska albo grilla
- lecznicze
- zamiast dynamitu w kopalniach
- depilator
Co zrobić aby wyprodukować pełnowarto¶ciowego b±ka:
- je¶ć dużo wspomagaczy (grochówa, fasola, kapusta i popijać wszystko mlekiem)
- pracować całym ciałem a nie tylko zwieraczem
tuż przed wydaleniem bardzo mocno się skupić
zacisn±ć zwieracz tak aby b±k maksymalnie się skumulował i wytworzył odpowiednie ci¶nienie
na koniec należy rozluĽnić po¶ladki aby uwolnić pięknego ¶mierdz±cego b±ka.
SPOSÓB NA PUSZCZENIE BˇKA:
Postępować zgodnie ze wskazówkami wyżej. Pocz±tkuj±cy powinni najpierw zdj±ć odzież, wyj±ć wszelkiego rodzaju czopki doodbytnicze i ogolić włosy żeby nie uległy spaleniu bo wtedy piękny smród pal±cego b±ka jest zniekształcany przez pal±ce się owłosienie. Następnie położyć się na stole (można również w fotelu) rozłożyć bezwstydnie nogi. Pod otwór odbytniczy przyłożyć Ľródło ognia (nie próbować nad kuchenk± lub ogniskiem). Teraz już można pokazać swoj± moc i uwolnić b±ka. Zaawansowani użytkownicy nie musz± zdejmować odzieży. Należy ćwiczyć i po opanowaniu do perfekcji metody dla pocz±tkuj±cych można próbować różne warianty. Można również ..

~gosc # 2003-03-19

Najlepiej uruchomić własn± fantazję i tworzyć.

~gosc # 2003-03-19

Jakiez to jest piekne:)))))

elutka # 2003-07-12

zaraz pęknę :)))))))))))))

~gosc # 2003-07-12

elutka pęknij ale z takim fantazyjnym b±kiem :)

~gosc # 2004-01-14

boshe gdzie se jeszcze mozna poczytac takie fajne rzeczy? :D

aqwsaqws # 2004-02-06

hehehehe spoczko metoda........ahaahh nic mnie tak nie smieszy jak wielki bakal ahahahhah

~gosc # 2004-03-03

wow co za techniki :))))))))))))

alle_luj # 2005-03-26

a co z b±kiem
ma jaki¶ przymiotnik?

koalar # 2005-03-26

Poszukaj w słownikach :).

robertor12 # 2006-02-04

b±k może też to być taka przczółka gruba

robertor12 # 2006-02-04

lub mały fiat

robertor12 # 2006-02-04

zdrobniale b±czek b±czu¶ b±czunio

~gosc # 2007-04-21

och ale tu b±kowo :D

~gosc # 2007-05-10

super bon jak zbaczysz sie do ognia to zielony ogien pupe wypala

~gosc # 2008-08-15

WIELGACHNY BACZUCH tego mi trzeba xd

~gosc # 2008-10-08

B±k to fantastyczne zjawisko, wydaj±ce różnego rodzaju dĽwięki o kapitalnym zapachu. Bywa często tak, iż potrafi on się odezwać nieproszony, bywa wtedy bardzo nieprzewidywalny. Czasami również po wydobyciu się b±ka możliwe jest pojawienie się ¶ladu koloru br±zowego tworz±cego dyskomfort u osobnika, którego ta przyjemno¶ć spotkała.

~gosc # 2008-12-17

z jakiego Ľródła pochodzi znaczenie o cebuli?

~gosc # 2010-12-30

klasyfikacja b±ków:
# B±k Jerychoński – b±k po którym run± mury. To on, a nie tr±by zburzyły mury Jerycha. Stosowany podczas II Wojny ¦wiatowej;
# Krótkopierd nadmorski – powstaje po wyj¶ciu z wody. Nie ma woni i jest bardzo krótki;
# Explode – następuje przed gównem wybuch;
# Pierd latrynowy – gło¶ny b±k, wypuszczany na wolno¶ć zwykle przy załatwianiu grubej potrzeby, przez co grozi rozerwaniem dupy;
# Skoncentrowany – niby taki niegroĽny ale ¶miertelnie niebezpieczny. Ofiara (będ±ca twórc±) tworzy małe "Psst" i czuje szczypi±ce ciepło na dupie i po około 4 sekundach następuje uduszenie przez woń zgniłego jaja i innych okropieństw. Lubi występować pod kołdr±;
# Przerywacz – powstaje podczas wypróżniania, gdy frakcja gazowa wymieszana jest z frakcj± stał±, cechuje go niezwykła impulsywno¶ć, spowodowana wysokim ci¶nieniem w układzie;
# Fajrant Jazz, inaczej Pierdogrzmot Urzędniczy – powstaj±cy w trybie siedz±cym 8-godzinny zestaw gazów uwikłanych w konspiracyjne powi±zania z menu bufetu. Erupcja najczę¶ciej inspirowana jest skumulowanym ładunkiem emocjonalnym i powoduje wzmożon± erozję kanałów wentylacyjnych w obiektach użyteczno¶ci publicznej;
# Podkołdernik jadowity – działa podstępem, zwykle w nocy, i zagnieżdża się pod kołdr±. Gdy tylko rano wstaniemy z łóżka i uwolnimy go, zaraz nas zemdli;
# Podkołdernik napastliwy – żyje przeważnie w naszych domach. Nie znasz dnia ani godziny, o której Cię obudzi. Bardzo zło¶liwe i bardzo trudne do unicestwienia;
# Podkołdernik mixowy – s± to przeróżne b±ki, wymieszane pod kołdr±. Gdy tylko obudzimy się i odkryjemy kołdrę, atakuje;
# Fala ultradĽwiękowa – jest cichy, gdy go uwolnimy łapie za gardło, a wtedy dusi, dusi, aż udusi;
# Fala stereofoniczna – jest to najwstydliwszy b±k, jaki kiedykolwiek może wyłonić się z zadka. Jest gło¶ny, lecz wcale nie ¶mierdzi;
# B±k pszczółka – rzadko ¶mierdzi, ciężko go zlokalizować w grupie więcej niż 3 osób;
# Jajecznik zło¶liwy – najczę¶ciej tajniak inwigilator wymykaj±cy się wstydliwemu. Spotkasz go dosłownie wszędzie: na ulicy, w autobusie, nie da się go nie zauważyć. Czasem piecze w oczy. Je¶li otaczaj± Cię zaufani ludzie, możesz cicho zanucić melodię z filmów o Jamesie Bondzie, w celach ostrzegawczych;
# Replay – b±k kacowy, dzięki któremu można powrócić do stanu upojenia (może powodować wymioty);
# Achtung B±kus – to cichy pierd ostrzegaj±cy przed czym¶ potężniejszym;
# Fotelnik roztoczański – tzw. b±k tajny, trafia w głębię fotela, by zjednoczyć się z mieszkaj±cymi tam roztoczami i razem z nimi prowadzić dalsze z góry zaplanowane akcje destrukcyjne otoczenia. Uczeni b±kolodzy zgodni s± co do tego, iż jest to najtrwalsza forma istnienia tych stworzeń. Wydobyć można je jedynie trzepi±c fotel trzepaczk± przez dwa stulecia lub wywabiaj±c miodem z rodzynkami;
# Automobilista – trudny do ukrycia, zabójczy, odbijaj±cy się rykoszetami wewn±trz pojazdu. Należy szybko otworzyć okno aby pozwolić mu cieszyć się wolno¶ci±. Jego szczególnie groĽn± odmian± jest Automobilista autokarowy – pojawiaj±cy się podczas podróży autokarem, a jego wylot jest wymuszony przez masę kanapkow± w Twoim brzuchu;
# Chaos – jest tak potężny, że nie wiesz czy był to b±k czy co¶ gorszego;

~gosc # 2014-04-27

"potocznie: zabawka dziecięca wprawiana w ruch wirowy, przy którym wydaje dĽwięki (buczenie, muzyczka)"
A jak to się normalnie nazywa?