SJP
Słownik SJP

jeździj

dopuszczalne w grach

jeździć

1. przebywać (stale, lub od czasu do czasu) odległość jakimkolwiek środkiem lokomocji; podróżować, udawać się dokądś;
2. przenośnie: wodzić, przesuwać, np. jeździć piórem po papierze;
3. przenośnie: ślizgać się, suwać się, np. buty jeżdżą po nogach;
4. umieć posługiwać się jakimś środkiem lokomocji, np. świetnie jeździć na rowerze;
5. o środkach lokomocji, pojazdach: kursować, być w ruchu


KOMENTARZE:

parachutes # 2011-02-05

Zdaniem prof. Bralczyka forma "jeździj" jest niepoprawna. Prawidłowa to "jeźdź".

~gosc # 2013-08-26

To nie jest "zdanie prof. Bralczyka", to jest po prostu norma. http://www.polonistyka.fil.ug.edu.pl/?id_cat=292&id_art=1279&lang=pl

~gosc # 2013-08-27

Ale ta norma się zmienia (owa forma nie występuję jedynie w podanym słowniku, lecz także już w innych) i sądzę, że kiedyś "lud" całkowicie wyeliminuje słowo 'jeźdź'. W każdym razie na tę chwilę należałoby dodać, iż jest to forma potoczna.

mirnal # 2013-08-27

Ale przy tyldzie podano tę formę - jeździj, jeździjcie, jeździjcież, jeździjmy, jeździjmyż, jeździjże, jeżdżąc

~gosc # 2013-08-27

Podano (jakby nie podano, to by słowa w słowniku nie było; co więcej jest dopuszczalne w grze), ale czy tylda ma oznaczać, że jest to forma potoczna?

przekorny # 2014-03-15

Miodek dzisiaj to samo - jedyna prawidłowa forma to "jeźdź". Jednakże jest on za tym, aby uznać to odstępstwo od reguły (jeździj) za poprawne, jak widać, już je uznano.

~gosc # 2015-03-14

może i forma "jeźdź" jest poprawna, ale brzmi jak "jeść" tudzież jak wyznanie miłości po niemiecku... :D

~gosc # 2016-12-24

Jeźdź i fonetycznie i ortograficznie rozni sie od jeść i tylko ten kto ma problem z jednym i drugim uznaje oba slowa za jednakie i używa jeździj