SJP
Słownik SJP

kataforezy

dopuszczalne w grach ✔

kataforeza

chemiczno-fizyczne zjawisko elektroforezy z przemieszczaniem się cząstek w kierunku katody


komentarze:

(brak)