sjp Słownik Języka
Polskiego

kataforezy

dopuszczalne w grach

kataforeza

chemiczno-fizyczne zjawisko elektroforezy z przemieszczaniem się cząstek w kierunku katody


komentarze:

(brak)

Komentarze zablokowane.