SJP
Słownik SJP

koafiury

dopuszczalne w grach ✔

koafiura

przestarzale: uczesanie kobiece; fryzura


komentarze:

marek176cm # 2014-04-08

Słowo zaczerpnięte z języka francuskiego <la coiffure> [kłafür], gdzie [ü] czyta się jak w niemieckim <Führer>.

Marek / W-wa