sjp Słownik Języka
Polskiego

konkubinat

dopuszczalne w grach

konkubinat

stan wspólnego życia bez zawarcia formalnego związku małżeńskiego


komentarze:

(brak)