SJP
Słownik SJP

młocka

dopuszczalne w grach ✔

młocka

wyłuskiwanie ziarna z kłosów, strąków itp. za pomocą cepów lub maszyn; młócka, młócenie, omłot

młocka

dopuszczalne w grach ✔

młocek

człowiek młócący cepami zboże; młocarz

Młocka

niedopuszczalne w grach

Młocek

nazwisko


komentarze:

(brak)