sjp Słownik Języka
Polskiego

obopólny

dopuszczalne w grach

obopólny

dotyczący obu zainteresowanych stron, osób, instytucji; obustronny, wspólny


komentarze:

(brak)

Komentarze zablokowane.