sjp Słownik Języka
Polskiego

parataksy

dopuszczalne w grach

parataksa

w językoznawstwie: układ zdań współrzędnie złożonych


komentarze:

(brak)

Komentarze zablokowane.