SJP
Słownik SJP

parataksy

dopuszczalne w grach ✔

parataksa

w językoznawstwie: układ zdań współrzędnie złożonych


komentarze:

(brak)