SJP
Słownik SJP

partykuła

dopuszczalne w grach ✔

partykuła

w językoznawstwie:
1. nieodmienna część mowy pełniąca pomocniczą rolę w zdaniu, polegającą na modyfikacji sensu wyrazu lub wypowiedzi, np. no, niech, bądź, by;
2. partykuła wzmacniająca - partykuła, która wzmacnia znaczenie innego wyrazu, wyrażenia lub zdania, np. -że (po samogłoskach: -ż)


komentarze:

sellerek # 2011-03-20

Jestem lektorem i uczono mnie, że partykuły to okruchy Hostii lub komunikanktów, znajdujące się na korporale lub puryfikaterzu. Na potwierdzenie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Puryfikaterz

sellerek # 2011-03-20

Znalazłem też zastosowanie tego słowa w odniesieniu do relikwi, jednak nie znam w tym wypadku jego znaczenia.

Przykładowy tekst, w którym zostało zastosowane to słowo:
"Ciało świętego Andrzeja spoczywa w Warszawie (Kościół Jezuitów przy ul. Rakowieckiej), relikwie będące partykułami kości znajdziemy w Baszni Dolnej, Dobiegniewie, Gdyni (Kościół św. Stanisława Kostki) oraz w Torzymiu."

źródło: http://wyborcza.pl/1,75248,5185178.html#ixzz1H8RGiebo

~gosc # 2011-03-20

w powyższym przykładzie może chodzić o partykuły w znaczeniu "fragmenty".

sellerek # 2011-03-20

Też mi się tak wydawało, ale żadnego potwierdzenia nie miałem :P

sellerek # 2011-03-21

Proszę o dodanie chociaż pierwszej definicji..

awep13 # 2012-05-28

to słowa takie jak "nawet","tylko", "chyba", "aby" itp...

~gosc # 2012-10-07

A na pewno jaka to część mowy ?

~gosc # 2012-10-07

przysłówek

~gosc # 2013-09-20

partykuła również w znaczeniu cząstka

~gosc # 2014-02-24

Słownik Doroszewskiego podaje także drugie znaczenie, właśnie jako cząstkę, słowo pochodzi z łaciny (particula).
http://doroszewski.pwn.pl/haslo/partyku%C5%82a/