sjp Słownik Języka
Polskiego

resustytacja

słowo nie występuje w słowniku


komentarze:

# mirnal 2013-08-19

Wikipedia - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, RKO – zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie własnej czynności układu krążenia. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa przeżycie trzykrotnie.

Co ciekawe - po litewsku to... reanimacija.

# kamykst 2013-08-19

no tak, ale resuscytacja to nie to samo, co resustytacja; tak czy owak - trudne słowo

Komentarze zablokowane.