sjp Słownik Języka
Polskiego

Słownik do sprawdzania pisowni

Słownik SJP.pl do programów sprawdzających pisownię:

Słownik udostępniany na licencjach (do wyboru):
GPL, LGPL, CC SA i MPL.

English