SJP
Słownik SJP

Ostatnie znaczenia

# Bober 20:36 tevex

nazwisko

# Wlazły 20:32 tevex

nazwisko

# Wenanty 20:31 tevex

imię męskie

# Śmigły 20:30 tevex

nazwisko

# Sylwery 20:30 tevex

imię męskie

# Stanny 20:30 tevex

nazwisko

# Salezy 20:29 tevex

1. imię męskie;
2. nazwisko

# Podhajny 20:28 tevex

nazwisko

# Mondry 20:26 tevex

nazwisko

# Mądry 20:25 tevex

nazwisko

# Łakomy 20:24 tevex

nazwisko

# Larry 20:23 tevex

obce imię męskie

imię męskie

# Korfanty 20:22 tevex

nazwisko

# Kisły 20:20 tevex

nazwisko

# Kęsy 20:20 tevex

nazwisko

# Kanty 20:19 tevex

imię męskie

# Kadenacy 20:19 tevex

nazwisko

# Jambroży 20:18 tevex

imię męskie

# Hyży 20:16 tevex

nazwisko

# Hutny 20:12 tevex

nazwisko

# Honory 20:12 tevex

imię męskie

# Hardy 20:10 tevex

nazwisko

# Galezy 20:06 tevex

imię męskie

# Eufrazy 20:05 tevex

imię męskie

# Bury 20:01 tevex

nazwisko

# Broży 20:01 tevex

imię męskie

# Biały 19:59 tevex

nazwisko

# Afanazy 19:52 tevex

imię męskie

# trofolaksja 19:41 tevex

zjawisko wzajemnego przekazywania sobie pokarmu wśród osobników tego samego gatunku, będące jedną z cech zachowań społecznych u zwierząt; trofalaksja

# trofalaksja 19:41 tevex

zjawisko wzajemnego przekazywania sobie pokarmu wśród osobników tego samego gatunku, będące jedną z cech zachowań społecznych u zwierząt; trofolaksja

zjawisko wzajemnego przekazywania sobie pokarmu wśród osobników tego samego gatunku, będące jedną z cech zachowań społecznych u zwierząt

# Syklecja 19:33 tevex

imię żeńskie

# rektascensja 18:47 tevex

odległość kątowa danego punktu na niebie mierzona wzdłuż równika niebieskiego od punktu równonocy wiosennej (łącznie z deklinacją określa położenie ciała niebieskiego na sferze niebieskiej); rektascencja

# rektascencja 18:47 tevex

odległość kątowa danego punktu na niebie mierzona wzdłuż równika niebieskiego od punktu równonocy wiosennej (łącznie z deklinacją określa położenie ciała niebieskiego na sferze niebieskiej); rektascensja

odległość kątowa danego punktu na niebie mierzona wzdłuż równika niebieskiego od punktu równonocy wiosennej (łącznie z deklinacją określa położenie ciała niebieskiego na sferze niebieskiej)

# negocjacja 18:14 tevex

dawniej: negocjacje

(zwykle w liczbie mnogiej) pertraktacja;
1. wspólne wyjaśnienie, przedstawienie poglądów;
2. rozmowa dyplomatyczna prowadzona przez upoważnionych przedstawicieli dwu lub większej liczby państw; rokowania;
3. targowanie się ze sprzedającym w celu uzyskania niższej ceny

# negocjacje 18:14 tevex

pertraktacje;
1. wspólne wyjaśnienie, przedstawienie poglądów;
2. rozmowa dyplomatyczna prowadzona przez upoważnionych przedstawicieli dwu lub większej liczby państw; rokowania;
3. targowanie się ze sprzedającym w celu uzyskania niższej ceny

# Leoncja -05-27 tevex

imię żeńskie

# klemencja -05-27 tevex

dawniej: łaskawość, pobłażliwość

# korepetytować -05-27 tevex

dawniej: dawać korepetycje

potocznie: dawać korepetycje

# gratulacja -05-27 tevex

dawniej: powinszowanie, życzenie składane komuś z okazji jakiegoś sukcesu, szczęśliwego wydarzenia itp.

dawniej: życzenie składane komuś z okazji jakiegoś sukcesu, szczęśliwego wydarzenia itp.

# Galacja -05-27 tevex

starożytny region w Azji Mniejszej

# fragmentaryzacja -05-27 tevex

ujęcie w sposób nieobejmujący całości czegoś

proces polegający na dzieleniu na części

# falandyzacja -05-27 tevex

falandyzacja prawa - naginanie prawa przez jego zręczną manipulację

naginanie prawa przez jego zręczną manipulację

# międzymorze -05-27 tevex

wąski pas lądu między dwoma morzami, łączący ze sobą dwa lądowe obszary; istm, istmus, przesmyk

wąski pas lądu między dwoma morzami, łączący ze sobą dwa lądowe obszary; istm, przesmyk

# cłowy -05-27 tevex

dawniej: celny

# Brajter -05-27 tevex

nazwisko

# Boleś -05-27 tevex

zdrobnienie od: Bolemysł, Bolesław (imiona męskie); Bolek

# Bolek -05-27 tevex

zdrobnienie od: Bolemysł, Bolesław (imiona męskie); Boleś

zdrobnienie od: Bolemysł, Bolesław (imiona męskie)

# Eudoksja -05-26 tevex

imię żeńskie

# Eudocja -05-26 tevex

imię żeńskie

# Emerencja -05-26 tevex

imię żeńskie

następne >