SJP
Słownik SJP

Ostatnie znaczenia

# sztufada -04-21 meg

danie z duszonej pieczeni wołowej szpikowanej słoniną, podawane na ciepło z sosem od duszenia jako danie obiadowe albo na zimno jako przystawka

danie z duszonego mięsa wieprzowego z dodatkiem słoniny

# wprzódy -04-20 tevex

dawniej:
1. do przodu, przed siebie;
2. najpierw, naprzód, przedtem; wprzód

dawniej, przedtem

# żaglowóz -04-19 tevex

kołowy pojazd napędzany żaglem lub paralotnią napędową, używany w żeglarstwie lądowym

kołowy pojazd napędzany siłą wiatru za pomocą wiatru

# raps -04-17 tevex

regionalnie, rzadko: rzepak

# rayogram -04-17 tevex

[czytaj: rejogram] rodzaj fotografii otrzymywanej przez działanie światła na światłoczuły papier, bez pośrednictwa kliszy

# rangers -04-17 tevex

[czytaj: rendżers] osoba trudniąca się organizacją turystyki na terenach ekologicznie chronionych

# rajsbret -04-17 tevex

deska z miękkiego drzewa, do której mocuje się papier rysunkowy; rysownica, rajzbret

# rajzbret -04-17 tevex

deska z miękkiego drzewa, do której mocuje się papier rysunkowy; rysownica, rajsbret

deska z miękkiego drzewa, do której mocuje się papier rysunkowy; rysownica

# rajowaty -04-17 tevex

o cechach rajowatych (rodzina ryb)

# rajowate -04-17 tevex

rodzina ryb morskich z rzędu płaszczkokształtnych; płaszczki właściwe

# rajbówka -04-17 tevex

narzędzie murarskie, packa do wygładzania tynku

# ragnarek -04-17 tevex

w mitologii germańskiej: koniec świata bogów, który nastąpi po ich walce z wrogimi potęgami i po którym nastąpi odrodzenie się nowego świata; ragnarök

# radotron -04-17 tevex

w medycynie: aparat leczący wykorzystujący energię nuklearną

# radiesta -04-17 tevex

rzadko: osoba wykrywająca podziemne źródła wody i złóż minerałów za pomocą różdżki; różdżkarz, radiesteta

# radcunio -04-17 tevex

żartobliwie, poufale: radca

# pyzunia -04-17 tevex

zdrobnienie od: pyza

# pysknąć -04-17 tevex

potocznie, rzadko: odpowiedzieć bezczelnie, arogancko; odpyskować, odszczeknąć

# pyroskaf -04-17 tevex

dawniej: statek wodny o napędzie parowym

# pyknoza -04-17 tevex

kurczenie się jądra komórkowego w zwartą, silnie wybarwiającą się masę

# pyknąć -04-17 tevex

1. paląc fajkę, wypuścić dym, wydając charakterystyczny odgłos wargami;
2. zapalić fajkę

paląc fajkę wypuścić dym wydając charakterystyczny odgłos wargami

# pyelitis -04-17 tevex

w medycynie: zapalenie miedniczek nerkowych

# pyaemia -04-17 tevex

[czytaj: pyemia] w medycynie: rodzaj posocznicy, która prowadzi do powstania ropni przerzutowych, wywołana prze obecne we krwi bakterie ropotwórcze; ropnica

# puseyizm -04-17 tevex

[czytaj: pjuzizm] ruch religijny w Kościele anglikańskim, zainicjowany około 1830 roku przez Edwarda Puseya, dążący do odrodzenia życia religijnego poprzez nawiązanie do tradycji wczesnochrześcijańskich

# purchaty -04-17 tevex

rzadko: przypominający wyglądem purchawkę; purchawkowaty

# puncher -04-17 tevex

[czytaj: panczer] w sporcie: bokser o bardzo silnym ciosie; punczer

# punczer -04-17 tevex

w sporcie: bokser o bardzo silnym ciosie; puncher

rzemieślnik, najczęściej złotnik, który przy pomocy puncy (puncyny, stalowego narzędzia) wybija na metalowych wyrobach próbę, sygnaturę artysty

# pulpista -04-17 tevex

indywidualizm: typ brutalnego bohatera, wykreowanego przez Quentina Tarantino w 'Pulp Fiction"

# pulka -04-17 tevex

ekspresywnie: partyjka, tura

niewielkie płaskie saneczki zaopatrzone w dwa dyszle połączone z przodu kabłąkiem, używane w psich zaprzęgach

# pulki -04-17 tevex

niewielkie płaskie saneczki zaopatrzone w dwa dyszle połączone z przodu kabłąkiem, używane w psich zaprzęgach

# pucówa -04-17 tevex

rzadkie zgrubienie od: pucówka

# puc -04-17 tevex

przestarzale: wydęcie warg, zaokrąglenie ust

# przedać -04-17 tevex

dawniej:
1. sprzedać, spieniężyć;
2. przedać się - sprzedać się

# powodzik -04-17 tevex

rzadkie zdrobnienie od: powód

# poszczęk -04-17 tevex

dawniej: szczękanie, poszczękiwanie; szczęk

# posyp -04-17 tevex

w łowiectwie: miejsce, w którym daje się zimą karmę ptakom łownym

# postpunk -04-17 tevex

całość awangardowych zjawisk kulturowych i artystycznych powszechnych pod koniex XX wieku, odwołujących się do punku

# posoczyć -04-17 tevex

o rannym zwierzęciu, rzadziej człowieku: brodzić krwią, krwawić

# porząsio -04-17 tevex

tylko w wyrażeniu: w porząsiu - potocznie: w porządku, dobrze (w znaczeniu zgody na coś, przyzwolenia)

# portkowy -04-17 tevex

1. potocznie: służący do wyrobu spodni roboczych;
2. o mięsie: pochodzące z nisko umięśnionego podudzia świni

# porometr -04-17 tevex

przyrząd do pomiaru objętości wolnych przestworów w ciałach porowatych

# porcyjny -04-17 tevex

rzadko: stanowiący jedną porcję, mający wagę jednej porcji; porcjowy

# kreślnik -04-17 tevex

przyrząd rysunkowy osadzony na trzonku lub ramieniu cyrkla służący do wyciągania linii tuszem na rysunkach technicznych; grafion

# grafion -04-17 tevex

przyrząd rysunkowy osadzony na trzonku lub ramieniu cyrkla służący do wyciągania linii tuszem na rysunkach technicznych; kreślnik

przyrząd rysunkowy osadzony na trzonku lub ramieniu cyrkla służący do wyciągania linii tuszem na rysunkach technicznych

# opierdziel -04-17 tevex

pospolicie: ostre upomnienie, reprymenda; opierdol, opiernicz, opeer, ochrzan, opieprz

# opierdal -04-17 tevex

wulgarnie: ostre upomnienie, reprymenda; opierdol, opiernicz, opierdziel, opeer, ochrzan

# opierdol -04-17 tevex

wulgarnie: ostre upomnienie, reprymenda; opieprz, opiernicz, opeer, ochrzan

wulgarnie: besztanie, wymyślanie

# ochrzan -04-17 tevex

pospolicie: ostre upomnienie, reprymenda; opierdol, opiernicz, opeer, opieprz

pospolicie: zwymyślanie kogoś; opeer

# opeer -04-17 tevex

pospolicie: ostre upomnienie, reprymenda; opierdol, opiernicz, opieprz, ochrzan

pospolicie: besztanie, wymyślanie; ochrzan

# opieprz -04-17 tevex

pospolicie: ostre upomnienie, reprymenda; opierdol, opiernicz, opeer, ochrzan

ostre upomnienie; reprymenda

# rakowiec -04-17 tevex

przedstawiciel infrarzędu skorupiaków z rzędu dziesięcionogów

następne >