SJP
Słownik SJP

Ostatnie znaczenia

# rozpęcznić tevex i 2017-01-20

rzadko: spowodować pęcznienie czegoś

# szmermel tevex i

dawniej:
1. wężykowaty fajerwerk; raca;
2. szumny frazes, dowcip;
3. szmer, zgrzyt

rodzaj ogni sztucznych

# Złotów maf i

miasto leżące w województwie wielkopolskim

misto leżące w województwie wielkopolskim

# śmieciówka maf i

potocznie: umowa śmieciowa

# świętojebliwy maf i

wulgarnie: pozornie cnotliwy

# chodziłbych tevex i

gwarowo: chodziłbym

# fon tevex i

1. jednostka poziomu głośności dźwięku;
2. potocznie: telefon

1. jednostka poziomu głośności dźwięku;
2. język z rodziny nigero-kongijskiej, zaliczany do języków kwa, odmiana języka ewe

# przykrawalnia tevex i

oddział zakładu produkującego meble

# opatrzeć tevex i

dawniej: opatrzyć się;
1. opatrzyć samego siebie;
2. stracić cechy niezwykłości, znudzić się; spowszednieć

dawniej, rzadko: opatrzyć;
1. naprawić, doprowadzić do porządku;
2. oczyścić ranę i założyć na nią opatrunek;
3. wyposażyć w coś, zapewnić coś komuś;
4. opatrzeć się -
a) opatrzeć samego siebie;
b) stracić cechy niezwykłości, znudzić się, spowszednieć

# opatrzeć tevex i

dawniej: opatrzyć;
1. naprawić, doprowadzić do porządku;
2. oczyścić ranę i założyć na nią opatrunek;
3. wyposażyć w coś, zapewnić coś komuś

# zesklerociały tevex i

potocznie: taki, który ma sklerozę

taki, który ma sklerozę

# zesklerocieć tevex i

potocznie: dostać sklerozy

# podbielały tevex i

nurzyk podbielały – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny alk; nurzyk zwyczajny

# protesty tevex i

głosy sprzeciwu

# procarski tevex i

1. dawny przymiotnik od: procarz;
2. sprzyjający carowi, polityce cara; będący zwolennikiem caratu

sprzyjający carowi, polityce cara; będący zwolennikiem caratu

# pro anno tevex i

z łaciny: rocznie

# PRE tevex i

skrót od: Polska Rada Ekumeniczna

# poty tevex i

obfite pocenie się

# digger maf i

członek angielskiej lewicowej organizacji chłopskiej; kopacz

członek angielskiej lewicowej organizacji chłopskiej powstałej w połowie XVII w., propagującej komunizm utopijny, dążącej do równości społecznej, zniesienia własności ziemskiej i powstania republiki demokratycznej; kopacz

# porter tevex i

1. gatunek mocnego, ciemnego piwa;
2. porcja tego piwa

ciemne, mocne piwo

# wymądrzać tevex i

potocznie:
1. wymyślać coś złożonego, trudnego, mądrego;
2. wymądrzać się - udawać mądrego, popisywać się swoją wiedzą; mędrkować

# paszoł tevex i

[czytaj: paSZOŁ] potocznie: wykrzyknik nakazujący komuś bezzwłoczne oddalenie się skądś; wynocha, precz, won, spadówa

potocznie: wykrzyknik nakazujący komuś bezzwłoczne oddalenie się skądś; wynocha, precz, won, spadówa

# paszoł won tevex i

[czytaj: paSZOŁ won] potocznie: wykrzyknik nakazujący komuś bezzwłoczne oddalenie się skądś; wynocha, precz, won, spadówa

potocznie: wykrzyknik nakazujący komuś bezzwłoczne oddalenie się skądś; wynocha, precz, won, spadówa

# chinook tevex i

[czytaj: cziNUK, czyNUK lub sziNUK]
1. ciepły, wilgotny wiatr znad zachodnich wybrzeży USA
2. ciepły, suchy wiatr wiejący wzdłuż wschodnich zboczy Gór Skalistych;
3. rasa psa pociągowego

[czytaj: cziNUK lub czyNUK]
1. ciepły, wilgotny wiatr znad zachodnich wybrzeży USA
2. ciepły, suchy wiatr wiejący wzdłuż wschodnich zboczy Gór Skalistych

# rozchodzony tevex i

luźny, wygodny, nie uciskający

# trudnić tevex i

dawniej:
1. trudzić;
2. utrudniać

# poduszki tevex i

spodnia część palców

# poduszeczki tevex i

zdrobnienie od: poduszki

# podatki tevex i

ogół świadczeń materialnych

# woltametr tevex i

przyrząd do mierzenia ładunku elektrycznego przepływającego w określonym czasie przez dany obwód elektryczny; kulometr, kulombometr

miernik ładunku elektrycznego; kulombometr

# kulombometr tevex i

przyrząd do mierzenia ładunku elektrycznego przepływającego w określonym czasie przez dany obwód elektryczny; kulometr, woltametr

1. miernik ładunku elektrycznego; woltametr;
2. jednostka elektrycznego momentu dipolowego

# kulombometr tevex i

jednostka elektrycznego momentu dipolowego

# pląsy tevex i

żartobliwie: skoczny taniec; pląs

# pląs tevex i

żartobliwie: skoczny taniec; pląsy

żartobliwie: taniec

# piersi tevex i

klatka piersiowa; pierś

# przedskoczek tevex i

zawodnik niebiorący udziału w konkurencji narciarskiej, oddający skok przed zawodnikami

zawodnik niebiorący udziału w konkurencji narciarskiej, otwierający konkurs skoków pierwszym honorowym skokiem

# Scheyer tevex i

[czytaj: szejer] obce nazwisko

# palio tevex i

1. tradycyjny wyścig konny w strojach historycznych, odbywający się w niektórych miastach włoskich;
2. samochód typu Fiat Palio Weekend

tradycyjny wyścig konny w strojach historycznych, odbywający się w niektórych miastach włoskich

# salignac tevex i

[czytaj: saliNIAK] koniak marki Salignac; saliniak

[czytaj: saliNIAK] koniak margi Salignac; saliniak

# saliniak tevex i

koniak marki Salignac; salignac

koniak margi Salignac; salignac

# pieprz tevex i

zgrubienie od: pieprzyk (znamię)

# latte tevex i

napój kawowy otrzymywany przez uzupełnienie kawy espresso spienionym mlekiem; café latte

# café latte tevex i

[czytaj: caFE LAtte] napój kawowy otrzymywany przez uzupełnienie kawy espresso spienionym mlekiem; latte

[czytaj: caFE LAtte] napój kawowy, otrzymywany przez uzupełnienie kawy espresso spienionym mlekiem; latte, caffe latte

# kombo tevex i

combo;
1. mały zespół jazzowy;
2. środowiskowo: połączenie, kombinacja

środowiskowo: połączenie, kombinacja; combo

# deprekować tevex i

dawniej: przepraszać, przeprosić w obecności świadków

# wukaem tevex i

wielkokalibrowy karabin maszynowy; wkm

wielokalibrowy karabin maszynowy; wkm

# wkm tevex i

wielkokalibrowy karabin maszynowy; wukaem

wielokalibrowy karabin maszynowy; wukaem

# dyn tevex i

symbol dyny (jednostki siły)

# dyna tevex i

jednostka siły w układzie CGS

jednostka siły; dyn

# organtyna tevex i

cienka, sztywna, bawełniana tkanina; organdyna

organdyna

następne >