SJP
Słownik SJP

Ostatnie znaczenia

# ober tevex i 2017-02-18

dawny zwrot kierowany do kelnera

przestarzałe:
1. zwrot kierowany do kelnera;
2. starszy kelner; oberkelner

# posadawiać tevex i

usadawiać;
1. umieszczać, sadzać kogoś wygodnie; usadzać;
2. umieszczać, umiejscawiać coś gdzieś;
3. umieszczać kogoś na wysokim stanowisku w firmie

umieszczać coś gdzieś

# usadawiać tevex i

posadawiać;
1. umieszczać, sadzać kogoś wygodnie; usadzać;
2. umieszczać, umiejscawiać coś gdzieś;
3. umieszczać kogoś na wysokim stanowisku w firmie

1. umieszczać, sadzać kogoś wygodnie; usadzać;
2. umieszczać, umiejscawiać coś gdzieś;
3. umieszczać kogoś na wysokim stanowisku w firmie

# trym tevex i

w żeglarstwie: przechylenie statku w stronę rufy lub dziobu; przegłębienie

w żeglarstwie: przechylenie statku w stronę dziobu lub rufy, spowodowane wadliwym rozmieszczeniem obciążenia albo wskutek świadomego działania załogi

# butyn tevex i

alkin mający 4 atomy węgla w cząsteczce

alkin mający 4 atomy węgla w cząsteczce; butin

# stryju tevex i

regionalnie: stryj; stryjo

# stryjo tevex i

regionalnie: stryj; stryju

stryj

# wujciu tevex i

regionalnie: wujcio

zdrobniale o wujku

# dziadziu tevex i

regionalnie: dziadzia

# perfekt tevex i

perfect; potocznie:
1. idealny, znakomity, świetny;
2. idealnie, znakomicie, świetnie

perfect;
1. potocznie: idealny, znakomity, świetny;
2. potocznie: idealnie, znakomicie, świetnie

# perfect tevex i

[czytaj: perfekt] perfekt; potocznie:
1. perfekcyjny; idealny, znakomity, świetny;
2. perfekcyjnie; idealnie, znakomicie, świetnie

[czytaj: perfekt] potocznie: idealnie, znakomicie, świetnie, w stopniu doskonałym; perfekt

# rozigrany tevex i

będący w dobrym humorze, nastroju; rozweselony, rozbawiony, radosny

# psiapsióła tevex i

poufale, żartobliwie: przyjaciółka; psiapsiółka

w języku młodzieży: przyjaciółka

# psiapsiółka tevex i

poufale, żartobliwie: przyjaciółka; psiapsióła

poufale, żartobliwie: przyjaciółka

# krzywulec tevex i

1. potocznie: coś krzywego, skrzywionego, niezgrabnego;
2. w budownictwie: element belki policzkowej w kształcie wstęgi skręconej po linii śrubowej

coś krzywego, skrzywionego, niezgrabnego

# jaś tevex i

1. mała poduszka pod głowę; jasiek;
2. odmiana fasoli o białym ziarnie; jasiek;
3. ziarna tej fasoli; jasiek;
4. żartobliwie: głupi jaś - zastrzyk oszałamiający lub uśmierzający ból

1. poduszka; jasiek
2. rodzaj fasolki

# ruchliwy tevex i

1. taki, który jest w nieustannym ruchu; ruszający się;
2. taki, w którym lub na którym trwa wzmożona aktywność w przemieszczaniu się jakichś obiektów lub istot;
3. czynny, obrotny, rzutki

1. taki, który jest w nieustannym ruchu; ruszający się;
2. taki, w którym lub na którym trwa wzmożona aktywność w przymieszczaniu się jakichś obiektów lub istot;
3. czynny, obrotny, rzutki

# hub tevex i

1. serwis internetowy zawierający głównie linki do innych stron internetowych;
2. element sieci komputerowej umożliwiający podłączenie do niej wielu urządzeń; koncentrator;
3. przesiadkowy port lotniczy

1. serwis internetowy zawierający głównie linki do innych storn internetowych;
2. element sieci komputerowej umożliwiający podłączenie do niej wielu urządzeń; koncentrator;
3. przesiadkowy port lotniczy

# Stars and Stripes tevex i

[czytaj: stars end strajps] flaga Stanów Zjednoczonych złożona z 50 gwiazd i 13 pasów

# Schadenfreude tevex i

[czytaj: szadenFROJde] uciecha z cudzej krzywdy, z cudzego nieszczęścia; schadenfreude

# schadenfreude tevex i

[czytaj: szadenFROJde] uciecha z cudzej krzywdy, z cudzego nieszczęścia; Schadenfreude

[czytaj: SZAdenfrojde] uciecha z cudzej krzywdy, z cudzego nieszczęścia

# seitensprung tevex i

[czytaj: ZAJtenszprung] dawniej: przygoda miłosna, przelotny romans; Seitensprung

[czytaj: zajtenszprung] dawniej: przygoda miłosna, przelotny romans

# Seitensprung tevex i

[czytaj: ZAJtenszprung] dawniej: przygoda miłosna, przelotny romans; seitensprung

# lamella tevex i

1. pojedyncza blaszka w dolnej części kapelusza niektórych grzybów;
2. środowiskowo: cienka płytka, blaszka używana w złotnictwie, rzeźbiarstwie

# naftowiec tevex i

nafciarz;
1. specjalista w dziedzinie nafciarstwa;
2. robotnik pracujący przy wydobyciu ropy naftowej

specjalista w dziedzinie nafciarstwa; robotnik pracujący przy wydobyciu ropy naftowej; nafciarz

# nafciarz tevex i

naftowiec;
1. potocznie: specjalista w dziedzinie nafciarstwa;
2. robotnik wydobywający ropę naftową

1. potocznie: specjalista w dziedzinie nafciarstwa;
2. robotnik wydobywający ropę naftową

# manowakuometr tevex i

przyrząd do pomiaru nadciśnienia i podciśnienia

przyrząd do mierzenia ciśnienia cieczy i gazów

# fosforoskop tevex i

przyrząd do obserwacji procesu fosforescencji; fosfoskop

# fosfoskop tevex i

przyrząd do obserwacji procesu fosforescencji; fosforoskop

przyrząd do obserwacji procesu fosforescencji

# Zdrój tevex i

dwutygodnik literacko-artystyczny, wydawany w latach 1917–22 (z przerwą w 1921 roku) w Poznaniu

część nazw wielu polskich miejscowości (np. Busko-Zdrój, Krynica-Zdrój), świadcząca o występowaniu źródeł wód leczniczych na ich terenach

# Pieta tevex i

1. obraz lub rzeźba przedstawiająca boleściwą Marię z martwym Chrystusem na kolanach; pieta;
2. tytuł dzieła sztuki Michała Anioła

obraz lub rzeźba przedstawiająca boleściwą Marię z martwym Chrystusem na kolanach; pieta

# absorbancja tevex i

bezwymiarowy współczynnik charakteryzujący absorpcję światła w ośrodku optycznym; gęstość optyczna

współczynnik absorpcji (pochłaniania) światła, stosowany w spektrofotometrii do oznaczania stężenia substancji w roztworze

# lepton tevex i

lekka cząstka elementarna: mion, elektron lub neutrino

1. lekka cząstka elementarna: mion, elektron lub neutrino;
2. drobna moneta miedziana bita w starożytnej Grecji

# lepton tevex i

drobna moneta miedziana bita w starożytnej Grecji

# cacy tevex i

potocznie, żartobliwie:
a) dobry, ładny;
b) dobrze, ładnie

1. potocznie, żartobliwie: dobry, ładny; dobrze, ładnie
2. ironicznie, żartobliwie: na cacy - zupełnie, całkowicie

# pomelo tevex i

wiecznie zielone drzewo cytrusowe z rodziny rutowatych, uprawiane głównie w Chinach i Indiach dla dużych jadalnych owoców; szadok, pompela, pumela, pomarańcza olbrzymia

owoc cytrusowy, pomarańcza olbrzymia

# pochwytny tevex i

rzadko o wrażeniach zmysłowych: dający się zauważyć, usłyszeć; uchwytny, postrzegalny

uchwytny, postrzegalny

# Księżyczanin tevex i

domniemany mieszkaniec Księżyca; selenita

domniemany mieszkaniec Księżyca

# inkubator tevex i

1. w zootechnice: urządzenie z regulacją temperatury i wilgotności, zapewniające optymalne warunki służące wzrostowi, wylęganiu lub rozmnażaniu piskląt, zwłaszcza drobiu; wylęgarka;
2. w medycynie: aparat do przetrzymywania dzieci przedwcześnie urodzonych, zapewniający utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała;
3. w ekonomii: forma wspierania nowo powstałych przedsiębiorstw, polegająca na udostępnieniu im infrastruktury na korzystnych warunkach finansowych

1. w zootechnice: urządzenie z regulacją temperatury i wilgotności, zapewniające optymalne warunki służące wzrostowi, wylęganiu lub rozmnażaniu piskląt, zwłaszcza drobiu; wylęgarka;
2. w medycynie: aparat do przetrzymywanie dzieci przedwcześnie urodzonych, zapewniający utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała;
3. w ekonomii: forma wspierania nowo powstałych przedsiębiorstw, polegająca na udostępnieniu im infrastruktury na korzystnych warunkach finansowych

# sterać maf i

1. zmarnować, zniszczyć, nadwerężyć coś głównie przez ciężką pracę, trudy, zmartwienia itp.; styrać;
2. dawniej: podrzeć, zniszczyć coś przez długie używanie;
3. dawniej: roztrwonić (majątek, bogactwa);
4. dawniej: sterać się -
a) stracić siły, zdrowie przez pracę, trudy, męczący tryb życia itp.;
b) o majątku, bogactwach itp.: rozstać roztrwonionym

1. zmarnować, zniszczyć, nadwerężyć coś głównie przez ciężką pracę, trudny, zmartwienia itp.; styrać;
2. dawniej: podrzeć, zniszczyć coś przez długie używanie;
3. dawniej: roztrwonić (majątek, bogactwa);
4. dawniej: sterać się -
a) stracić siły, zdrowie przez pracę, trudy, męczący tryb życia itp.;
b) o majątku, bogactwach itp.: rozstać roztrwonionym

# etnograf maf i

specjalista nauki o powstawaniu, rozwoju i zróżnicowaniu kultur różnych ludów; ludoznawca, kulturoznawca, kulturolog

specjalista w dziedzinie etnografii - nauki o powstawaniu, rozwoju i zróżnicowaniu kultur różnych ludów; ludoznawca, kulturoznawca, kulturolog

# wpleszczowaty tevex i

o cechach wpleszczowatych (rodzina muchówek)

o cech wpleszczowatych (rodzina muchówek)

# iłowski tevex i

1. Iłowa;
2. Iłowo;
3. Iłowo-Osada;
4. Iłowo-Wieś;
5. Iłów

przymiotnik od Iłowa, Iłowo Osada oraz Iłów

# Trotz maf i

[czytaj: troc] nazwisko

# Steinitz maf i

[czytaj: sztajnic] nazwisko

[czytaj: sztajnic] nazwisko, m.in. Wilhelm Steinitz, pierwszy oficjalny szachowy mistrz świata

# Nimitz maf i

[czytaj: nimic] nazwisko

[czytaj: nimic] nazwisko, m.in. Chester Wiliam Nimitz (1885-1966) - admirał amerykański

# Lorentz maf i

[czytaj: lorenc] nazwisko

[czytaj: lo:renc] nazwisko, m.in. Hendrik Lorentz (1853-1928) - fizyk holenderski

# Kutz maf i

[czytaj: kuc] nazwisko

[czytaj: kuc] nazwisko, m.in. Kazimierz Kutz (ur. 1929), reżyser polski

# Kravitz maf i

[czytaj: krawic] nazwisko

[czytaj: krawic] nazwisko, m.in. Lenny Kravitz, amerykański muzyk

# Katz maf i

[czytaj: kac] nazwisko

następne >