SJP
Słownik SJP

Ostatnie znaczenia

# mikrofala -03-16 meg

1. fala elektromagnetyczna o długości od 1 mm do 1 m;
2. potocznie: kuchenka mikrofalowa

fala, która jest stosowana w mikrofalówkce, podobno szkodliwa dla zdrowia

# archidiakon -03-10 tevex

arcydiakon;
1. w Kościele katolickim: duchowny będący członkiem kapituły katedralnej lub kolegiackiej;
2. w niektórych kościołach prawosławnych: najważniejszy diakon służący przy biskupie prawosławnym;
3. w dawnej Polsce: zwierzchnik części diecezji

1. tytuł nadawany duchownemu; również osoba, która otrzymała ten tytuł;
2. w historii: przewodniczący kolegium diakonów

# arcydiakon -03-10 tevex

archidiakon;
1. w Kościele katolickim: duchowny będący członkiem kapituły katedralnej lub kolegiackiej;
2. w niektórych kościołach prawosławnych: najważniejszy diakon służący przy biskupie prawosławnym;
3. w dawnej Polsce: zwierzchnik części diecezji

# telekod -03-10 tevex

kod bezpieczeństwa stosowany w telefonicznych operacjach bankowych

# obtańcowywać -03-10 tevex

potocznie:
1. wymyślać komuś, krzyczeć na kogoś; objeżdżać;
2. tańcząc, okrążać kogoś lub coś; obtańczać, otańczać;
3. zatańczyć po kolei z jedną lub kilkoma osobami; obtańczać

tańczyć wiele tańców z różnymi partnerkami

# nieudaczny -03-10 tevex

nieumiejący sobie poradzić, doznający samych niepowodzeń; nieudolny, niezaradny, nieporadny

# czapeczkowaty -03-10 tevex

przypominający kształtem małą czapkę

# listeria -03-06 tevex

rodzaj bakterii z rzędu Bacillales, przenoszącej się drogą pokarmową

bakteria z rodzaju maczugowatych, wywołująca zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

# zrządzać -03-06 tevex

o działaniu sił wyższych: powodować coś, przyczyniać się do czegoś

# zrządzić -03-06 tevex

o działaniu sił wyższych: spowodować coś, przyczynić się do czegoś

# zrypany -03-06 tevex

potocznie: zepsuty, zniszczony, nieudany

# współspacz -03-06 tevex

potocznie: współlokator

# współobywatel -03-06 tevex

każdy z wielu obywateli tego samego państwa

# wspólnotowiec -03-06 tevex

potocznie: członek wspólnoty mieszkaniowej

# wózkowicz -03-06 tevex

potocznie: osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim

# wolnościowiec -03-06 tevex

zwolennik orientacji politycznej uznającej wolność kraju

# wolnorynkowiec -03-06 tevex

zwolennik gospodarki wolnorynkowej

# ustami -03-06 tevex

za pośrednictwem rzecznika

# ultratolerancyjny -03-06 tevex

tolerancyjny w najwyższym stopniu

# ubezwłasnowolnić -03-06 tevex

pozbawić kogoś możliwości prawnych decydowania o sobie

pozbawić prawa do stanowienia o sobie

# ubezwłasnowalniać -03-06 tevex

pozbawiać kogoś możliwości prawnych decydowania o sobie

pozbawiać możliwości prawnych decydowania o sobie

# tynkarz -03-06 tevex

robotnik pokrywający ściany tynkiem

# twardogłowiec -03-06 tevex

potocznie: przedstawiciel ortodoksyjnego, niereformowalnego skrzydła partii; twardogłowy, beton, konserwa

# twardogłowy -03-06 tevex

potocznie: przedstawiciel ortodoksyjnego, niereformowalnego skrzydła partii; twardogłowiec, beton, konserwa

człowiek o skrajnych i niezłomnych przekonaniach, ortodoksa

# strawersować -03-06 tevex

1. w lotnictwie: polecieć wzdłuż kursu odchylonego od linii symetrii samolotu;
2. zjechać na nartach w poprzek lub w skos ściany górskiej, stoku

# trawersować -03-06 tevex

1. w lotnictwie: lecieć wzdłuż kursu odchylonego od linii symetrii samolotu;
2. zjeżdżać na nartach w poprzek lub w skos ściany górskiej, stoku

# świątkarz -03-06 tevex

artysta ludowy rzeźbiący figurki świętych

# trampingowiec -03-06 tevex

osoba uprawiająca tramping

# telefaksować -03-06 tevex

przekazywać coś za pomocą telefaksu

# ścieniować -03-06 tevex

podstrzyc włosy, tworząc zachodzące na siebie partie różnej długości

# styropianowiec -03-06 tevex

żartobliwie: członek antykomunistycznej, demokratycznej opozycji związanej z "Solidarnością"

# stuprocentówka -03-06 tevex

potocznie: stuprocentowa okazja

# spożywczak -03-05 tevex

potocznie: sklep spożywczy

# spopielarnia -03-05 tevex

budynek przeznaczony do palenia ludzkich zwłok; krematorium

# spiratować -03-05 tevex

potocznie: podrobić produkty objęte prawem autorskim

# spamiętywać -03-05 tevex

zachowywać w pamięci; zapamiętywać

# sowieciarz -03-05 tevex

potocznie: zwolennik ideologii Związku Radzieckiego

# skiełbasić -03-05 tevex

potocznie:
1. zmącić się, zagmatwać się, skomplikować się;
2. zepsuć się, pogorszyć się

# skatalizować -03-05 tevex

1. poddać katalizie, wywołać katalizę;
2. o zjawiskach życia społecznego: wywołać, przyśpieszyć

# katalizować -03-05 tevex

1. poddawać katalizie, wywoływać katalizę;
2. o zjawiskach życia społecznego: wywoływać, przyśpieszać

poddawać katalizie, wywoływać katalizę

# skarbówka -03-05 tevex

potocznie: urząd skarbowy

# siostrunia -03-05 tevex

zdrobnienie od: siostra; siostrzyczka

# sfioletowiały -03-05 tevex

taki, który sfioletowiał (stał się fioletowym)

# sfioletowieć -03-05 tevex

stać się fioletowym

# fioletowieć -03-05 tevex

stawać się fioletowym

zmieniać kolor na fioletowy

# schroniskowiec -03-05 tevex

mieszkaniec schroniska dla młodocianych przestępców

# samooczyszczenie -03-05 tevex

proces samoistnego oczyszczenia się wody z zanieczyszczeń organicznych

# samooczyszczanie -03-05 tevex

proces samoistnego oczyszczania się wody z zanieczyszczeń organicznych

# rzeczówka -03-05 tevex

potocznie: wydatek rzeczowy

# rozkurcz -03-05 tevex

rozkurczenie (się) czegoś, głównie mięśni

następne >