SJP
Słownik SJP

Ostatnie zmiany (2016-03-15)

dodane:

suchedniach
suchedniami
suchedniom

usunięte:

suchednach
suchednami
suchednom