SJP
Słownik SJP

Ostatnie zmiany (2016-09-03)

dodane:

Rafako
Rafako

Ogorzałowie
opadziskiem

usunięte:

opadziskem