SJP
Słownik SJP

Ostatnie zmiany (2016-10-16)

dodane:

Dżem
Dżem
podsień

Dżemem
Dżemem
Dżemie
Dżemie
Dżemowi
Dżemowi
Dżemowi
Dżemu
Dżemu
podsienią