SJP
Słownik SJP

Ostatnie zmiany (2016-12-04)

dodane:

pieleszą
strefnij
strefnijcie
strefnijcież
strefnijmy
strefnijmyż
strefnijże

usunięte:

lipicem
lipicowi
lipicu
pielszą
pielszy