SJP
Słownik SJP

Ostatnie zmiany (2016-12-07)

dodane:

zwałą
zwałę

usunięte:

dobr
dobrę