SJP
Słownik SJP

Ostatnie zmiany (2016-12-14)

dodane:

kosztowniś

kosztownisia
kosztownisiach
kosztownisiami
kosztownisie
kosztownisiem
kosztownisiom
kosztownisiowi
kosztownisiów
kosztownisiu

usunięte:

Borynach
Borynami
Borynom
Borynowie
Borynów