SJP
Słownik SJP

Ostatnie zmiany (2017-02-04)

dodane:

Der Spiegla
Der Spieglem
Der Spieglowi
Der Spieglu

usunięte:

Der Spiegela
Der Spiegelem
Der Spiegelowi
Der Spiegelu