SJP
Słownik SJP

Ostatnie zmiany (2017-02-27)

dodane:

bul-bul
chlap-chlap
chlip-chlip
chlipu-chlipu