SJP
Słownik SJP

uwłaszczać

dopuszczalne w grach ✔

uwłaszczać

1. dawniej: nadawać chłopom prawo własności do użytkowanej przez nich ziemi oraz uwalniać od pańszczyzny;
2. zmieniać stosunki własnościowe poprzez nadanie tytułu własności użytkownikowi nieruchomości


komentarze:

(brak)