SJP
SŁOWNIK SJP

X

Achacjuszowego

niedopuszczalne w grach (i)

Achacjuszowy

przymiotnik dzierżawczy - należący do Achacjusza lub z nim związany


KOMENTARZE:

(brak)