SJP
SŁOWNIK SJP

dołężniejszym

niedopuszczalne w grach (i)

dołężniejszy

stopień wyższy od przymiotnika: dołężny


KOMENTARZE:

(brak)