SJP
SŁOWNIK SJP

niegadziomiednicznym

dopuszczalne w grach (i)

gadziomiedniczny

1. posiadający miednicę o kształcie charakterystycznym dla gadów;
2. o cechach gadziomiednicznych (rząd gadów kopalnych); gadziomiednicowe

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

(brak)