SJP
SŁOWNIK SJP

niekoniunkturalnemu

dopuszczalne w grach (i)

koniunkturalny

1. powstały pod wpływem chwilowych, sprzyjających warunków, wykorzystujący dogodne okoliczności;
2. wynikający z wyrachowania, z chęci osiągnięcia doraźnych korzyści;
3. dotyczący aktualnego stanu gospodarki;
4. cykl koniunkturalny - następujące po sobie okresy szybkiego i wolnego rozwoju gospodarczego


KOMENTARZE:

(brak)