SJP
SŁOWNIK SJP

nieliofilizującymi

dopuszczalne w grach (i)

liofilizować

wysuszać coś przez oziębianie w próżni


KOMENTARZE:

(brak)