SJP
SŁOWNIK SJP

Ostatnie zmiany (2016-06-19)

DODANE:

Medjugorje
Medziugorie
OSRAM
OSRAM

Medjugorja
Medjugorjem
Medjugorju
Medziugoria
Medziugoriem
Medziugoriu
OSRAM