SJP
SŁOWNIK SJP

Ostatnie zmiany (2016-07-06)

DODANE:

styli
swedenborgianów
Szylery

USUNIĘTE:

synergidów