SJP
SŁOWNIK SJP

Ostatnie zmiany (2018-04-14)

DODANE:

amb.
artyst.
asp.
asyst.
bat.
bosm.
bryg.
dług.
dow.
il.
kriofil
kw.
m.i.
maks.
o.o.
oryg.
oświec.
p.w.
palecznik
paraf.
poc.
podchor.
posł.
prawosł.
przekł.
pseud.
rec.
renes.
rub.
Saami
Saami
sztab.
śred.
t.zw.
ub.
wojew.
zdrojkowate

kriofila
kriofilach
kriofilami
kriofile
kriofilem
kriofili
kriofilom
kriofilowi
kriofilów
kriofilu
palecznika
palecznikach
palecznikami
paleczniki
palecznikiem
palecznikom
palecznikowi
paleczników
paleczniku
zdrojkowatych
zdrojkowatym
zdrojkowatymi