SJP
SŁOWNIK SJP

Ostatnie zmiany (2018-04-20)

DODANE:

aniołowate
balistydy
barbital
głąbielowate
gołąbkowce
heterostraki
kobiowate
krągłojęzyczne
loganiowate
nadtyp
nasięźrzałowce
ostrokrzewowce
ostropłetwcowate
pieczarniaki
pleśniakowce
płaszczoobrosłe
pochewkowce
prapłucodyszne
rekinowate
skolopendrokształtne
skwatowate
sprzężniaki
sprzężniowe
stynkokształtne
tyłoskrzelce
uwilgotniać
wewnątrzmuszlowce
wiąślowate
winoroślowce

aniołowatych
aniołowatym
aniołowatymi
balistyd
balistydach
balistydami
balistydom
barbitalach
barbitalami
barbitale
barbitalem
barbitali
barbitalom
barbitalowi
barbitalów
barbitalu
głąbielowatych
głąbielowatym
głąbielowatymi
gołąbkowcach
gołąbkowcami
gołąbkowcom
gołąbkowców
heterostrakach
heterostrakami
heterostrakom
heterostraków
kobiowatych
kobiowatym
kobiowatymi
krągłojęzycznych
krągłojęzycznym
krągłojęzycznymi
loganiowatych
loganiowatym
loganiowatymi
nadtypach
nadtypami
nadtypem
nadtypie
nadtypom
nadtypowi
nadtypów
nadtypu
nadtypy
nasięźrzałowcach
nasięźrzałowcami
nasięźrzałowcom
nasięźrzałowców
nieuwilgotniająca
nieuwilgotniającą
nieuwilgotniające
nieuwilgotniającego
nieuwilgotniającej
nieuwilgotniającemu
nieuwilgotniający
nieuwilgotniających
nieuwilgotniającym
nieuwilgotniającymi
nieuwilgotniana
nieuwilgotnianą
nieuwilgotniane
nieuwilgotnianego
nieuwilgotnianej
nieuwilgotnianemu
nieuwilgotniani
nieuwilgotniania
nieuwilgotnianiach
nieuwilgotnianiami
nieuwilgotnianie
nieuwilgotnianiem
nieuwilgotnianiom
nieuwilgotnianiu
nieuwilgotniany
nieuwilgotnianych
nieuwilgotnianym
nieuwilgotnianymi
nieuwilgotniań
ostrokrzewowcach
ostrokrzewowcami
ostrokrzewowcom
ostrokrzewowców
ostropłetwcowatych
ostropłetwcowatym
ostropłetwcowatymi
pieczarniakach
pieczarniakami
pieczarniakom
pieczarniaków
pleśniakowcach
pleśniakowcami
pleśniakowcom
pleśniakowców
płaszczoobrosłych
płaszczoobrosłym
płaszczoobrosłymi
pochewkowcach
pochewkowcami
pochewkowcom
pochewkowców
prapłucodysznych
prapłucodysznym
prapłucodysznymi
rekinowatych
rekinowatym
rekinowatymi
skolopendrokształtnych
skolopendrokształtnym
skolopendrokształtnymi
skwatowatych
skwatowatym
skwatowatymi
sprzężniakach
sprzężniakami
sprzężniakom
sprzężniaków
sprzężniowych
sprzężniowym
sprzężniowymi
stynkokształtnych
stynkokształtnym
stynkokształtnymi
tyłoskrzelcach
tyłoskrzelcami
tyłoskrzelcom
tyłoskrzelców
uwilgotnia
uwilgotniacie
uwilgotniaj
uwilgotniają
uwilgotniając
uwilgotniająca
uwilgotniającą
uwilgotniające
uwilgotniającego
uwilgotniającej
uwilgotniającemu
uwilgotniający
uwilgotniających
uwilgotniającym
uwilgotniającymi
uwilgotniajcie
uwilgotniajcież
uwilgotniajmy
uwilgotniajmyż
uwilgotniajże
uwilgotniali
uwilgotnialiby
uwilgotnialibyście
uwilgotnialibyśmy
uwilgotnialiście
uwilgotnialiśmy
uwilgotniał
uwilgotniała
uwilgotniałaby
uwilgotniałabym
uwilgotniałabyś
uwilgotniałam
uwilgotniałaś
uwilgotniałby
uwilgotniałbym
uwilgotniałbyś
uwilgotniałem
uwilgotniałeś
uwilgotniało
uwilgotniałoby
uwilgotniały
uwilgotniałyby
uwilgotniałybyście
uwilgotniałybyśmy
uwilgotniałyście
uwilgotniałyśmy
uwilgotniam
uwilgotniamy
uwilgotniana
uwilgotnianą
uwilgotniane
uwilgotnianego
uwilgotnianej
uwilgotnianemu
uwilgotniani
uwilgotniania
uwilgotnianiach
uwilgotnianiami
uwilgotnianie
uwilgotnianiem
uwilgotnianiom
uwilgotnianiu
uwilgotniano
uwilgotniany
uwilgotnianych
uwilgotnianym
uwilgotnianymi
uwilgotniań
uwilgotniasz
wewnątrzmuszlowcach
wewnątrzmuszlowcami
wewnątrzmuszlowcom
wewnątrzmuszlowców
wiąślowatych
wiąślowatym
wiąślowatymi
winoroślowcach
winoroślowcami
winoroślowcom
winoroślowców

USUNIĘTE:

nieszarłowaci
nieszarłowata
nieszarłowatą
nieszarłowate
nieszarłowatego
nieszarłowatej
nieszarłowatemu
nieszarłowaty
nieszarłowatych
nieszarłowatym
nieszarłowatymi
szarłowaci
szarłowata
szarłowatą
szarłowate
szarłowatego
szarłowatej
szarłowatemu
szarłowaty
szarłowatych
szarłowatym
szarłowatymi