SJP
SŁOWNIK SJP

Ostatnie zmiany (2018-05-09)

DODANE:

bobowce
bobowiec
chrzęstnokostne
próchnilcowate
sagowcowe
ukęślowe
wazonkowcowate
wodonosiec

bobowca
bobowcach
bobowcach
bobowcami
bobowcami
bobowce
bobowcem
bobowcom
bobowcom
bobowcowi
bobowców
bobowców
bobowcu
chrzęstnokostnych
chrzęstnokostnym
chrzęstnokostnymi
próchnilcowatych
próchnilcowatym
próchnilcowatymi
sagowcowych
sagowcowym
sagowcowymi
ukęślowych
ukęślowym
ukęślowymi
wazonkowcowatych
wazonkowcowatym
wazonkowcowatymi
wodonośca
wodonoścem
wodonoścowi
wodonoścu