SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE catch NQTz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-05-04 kamykst

[czytaj: kacz] utwór polifoniczny, w którym linię melodyczną głosu rozpoczynającego powtarzają kolejno wszystkie występujące głosy; kanon

# 2011-02-16 meg

utwór polifoniczny, w którym linię melodyczną głosu rozpoczynającego powtarzają kolejno wszystkie występujące głosy; kanon

# 2011-02-16 twillight19

(słowo angielskie)złapać,łapać,uchwycić,złowić,łowić,schwytać,wychwycić,przyłapać,rozumieć,przycupić,atrapa,mistyfikacja,podchwytliwe pytanie