SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE idealizm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-05-08 kamykst

1. wyznawanie szczytnych, lecz nierealnych idei;
2. postrzeganie świata lepszym niż on w istocie jest, brak krytycyzmu;
3. w filozofii: podstawa wielu kierunków i idei filozoficznych, zakładająca pierwotność ducha w stosunku do materii, wyższość idei, świadomości nad światem materialnym; przeciwieństwo materializmu;
4. w estetyce: pogląd, według którego warunkiem piękna dzieła jest idealizacja rzeczywistości