SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE interwencjonizm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-09-30 kamykst

1. oddziaływanie państwa na gospodarkę metodami ekonomicznymi i administracyjnymi;
2. ingerowanie państwa lub grupy państw w wewnętrzne sprawy innego państwa