SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE San Q


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-08-26 greenpoint

rzeka, prawy dopływ Wisły