SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE requiescat in pace


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2014-06-30 tevex

[czytaj: rekfieskat in pace] z łaciny: niech spoczywa w pokoju (skrót: R.I.P.)

# 2014-06-30 tevex

[czytaj: rekwiescat in pace] z łaciny: niech spoczywa w pokoju (skrót: R.I.P.)

# 2014-06-16 tevex

z łaciny: niech spoczywa w pokoju

# 2007-03-30 koalar

łac. niech spoczywa w pokoju