SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE Mi


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-09-07 tevex

skrót od: Księga Micheasza - jedna z ksiąg biblijnych, wchodząca w skład Starego Testamentu

# 2007-03-31 greenpoint

Księga Micheasza