SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE dla kurażu


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-04-29 kamykst

dla dodania sobie odwagi, dla lepszego animuszu