SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE pad


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-03-30 tevex

w wojsku: komenda, rozkaz położenia się na podłożu; padnij!