SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE doszacować BEHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-03-29 tevex

określić dodatkowo, uściślić; dookreślić