SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE zidiomatyzować BEHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2017-01-11 tevex

w językoznawstwie: połączyć wyrazy w idiomaty