SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE liberalizm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-04-04 kamykst

1. koncepcja polityczna, według której wolność jednostki jest nadrzędną wartością;
2. wyrozumiały stosunek wobec poglądów i postaw innych ludzi; tolerancyjność, pobłażliwość;
3. w ekonomii: pogląd, że państwo powinno pozostawić podmiotom gospodarczym jak największą swobodę działania