SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE oksymoron NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-10-30 tevex

w językoznawstwie: przenośne zestawienie pojęć o przeciwstawnym, wykluczającym się wzajemnie znaczeniu, np. spieszyć się powoli, sucha woda; antylogia, epitet sprzeczny

# 2012-10-19 tevex

w językoznawstwie: metaforyczne zestawienie pojęć o przeciwstawnym, wykluczającym się wzajemnie znaczeniu, np. gorzkie szczęście, wymowne milczenie, sucha woda; antylogia

# 2011-02-06 meg

metaforyczne zestawienie wyrazów o przeciwstawnym, wykluczającym się wzajemnie znaczeniu, np. gorzkie szczęście, wymowne milczenie, sucha woda

# 2011-02-06 asasa

Metaforyczne zestawienie wyrazów o przeciwstawnym, wykluczającym się wzajemnie znaczeniu, np. gorzkie szczęście, wymowne milczenie, sucha woda

# 2010-12-01 pluralis4ever

zestawienie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu, stosowane w przenośni (np. "czarny śnieg", "sucha woda")

# 2008-01-24 jaaasti

zestawienie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu, stosowane w przenośni