SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE porcelana MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-04-13 koalar

ceramiczna masa z mieszaniny kwarcu, kaolinu i skalenia, wypalana w wysokiej temperaturze, zwykle pokrywana szkliwem, stosowana do produkcji delikatnych naczyń stołowych, izolatorów elektrycznych, sprzętu laboratoryjnego; wyroby z tej masy

# 2006-02-25 meg

ceramiczna masa z mieszaniny kwarcu, kaolinu i skalenia, wypalana w wysokiej temperaturze, zwykle pokrywana szkliwem, stosowana do produkcji delikatnych naczyń stołowych, izolatorów elektrycznych, sprzętu labolatoryjnego; wyroby z tej masy

# 2006-02-25 franeklowcagol

masa ceramiczna otrzymywana z mieszaniny kwarcu, kaolinu i skalenia, formowana i wypalana w wysokiej temperaturze. Otrzymany surowiec służy do produkcji delikatnych naczyń stołowych, izolatorów elektrycznych, sprzetu labolatoryjnego i innyc..