SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE prezbiterianizm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-03-20 kamykst

odłam kalwinizmu, gdzie władzę sprawują wybierani przez wiernych starsi (prezbiterzy), nieuznający episkopalnej organizacji Kościoła anglikańskiego