SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE przywódca AMNT


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-07-13 meg

osoba przewodząca innym; dowódca; wódz

# 2009-07-13 playboys

wódz; naczelnik; lider; prowadzący; przewodzący; dowódca