SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE retoryka MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-11 tevex

1. umiejętność sprawnego, jasnego wyrażania swoich myśli, sztuka pięknego mówienia; oratorstwo, krasomówstwo;
2. nauka zasad sprawnego i pięknego wysławiania się, obejmująca prawidłowości doboru słów, konstrukcji zdań, umiejętności argumentacji itp.;
3. przenośnie: styl propagandy politycznej, zwykle oceniany negatywnie

# 2004-07-13 edgemoon

sztuka przemawiania; krasomówstwo