SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE socjalizm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2017-12-05 tevex

1. ideologia głosząca dążenie do zniesienia prywatnej własności środków produkcji oraz podziałów klasowych;
2. ustrój społeczny oparty na realizacji założeń takiej ideologii;
3. narodowy socjalizm - nazizm, hitleryzm;
4. realny socjalizm - propagandowa nazwa komunizmu

# 2013-03-27 kamykst

1. ideologia głosząca dążenie do ładu społecznego opartego na zasadach wspólnoty, równości i racjonalnego zarządzania gospodarką przez państwo;
2. w ideologii marksistowskiej: faza rozwoju społecznego, następująca po kapitalizmie, bez prywatnej własności środków produkcji, z usuniętymi podziałami klasowymi; komunizm;
3. ustrój społeczny oparty na realizacji postulatów takiej ideologii

# 2007-08-25 towarzyszkim

w teorii marksistowskiej: formacja pośrednia między kapitalizmem a komunizmem, ustrój w którym istnieją dwie nieantagonistyczne klasy (robotnicza i chłopska) i dwie formy własności kolektywnej (państwowa i spółdzielcza)