SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE srebrnik NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-16 upojona

1. dawna moneta srebrna;
2. zimozielona roślina drzewiasta z rodziny srebrnikowatych, o barwnych przykwiatkach i srebrzyście owłosionych liściach, występująca głównie w Afryce Południowej;
3. bylina z rodziny różowatych, o żółtych kwiatach i srebrzyście owłosionych liściach, rozpowszechniona na całym świecie, w Polsce rosnąca na wilgotnych łąkach, rowach i w pobliżu zabudowań gospodarskich; pięciornik gęsi

# 2007-09-20 meg

dawna moneta srebrna